Er komen wegenwerken in de straat. Zal het afval nog opgehaald worden?

Het is onvermijdelijk: soms moet een straat worden afgesloten voor openbare werken. Daardoor kan de ophaalwagen van Interza de straat niet inrijden en dus ook het afval voor de deur niet ophalen. Hoe lossen we dit op?

Meestal maakt de opdrachtgever van de werken (vaak de gemeente) afspraken met de aannemer. De aannemer brengt dan het afval tot aan de grens van de werken.
Als alternatief kan Interza soms om 7 uur, voor de werken starten, het afval ophalen. Dat kan enkel als de straat nog goed berijdbaar is. Voor de laaghangende voertuigen van Interza is dat moeilijker dan voor andere vrachtwagens.

In het uiterste geval (of bij erg kleine werven) vragen we aan inwoners om zelf het afval aan de grens van de werf te zetten. Dat gebeurt tijdens het bouwverlof, wanneer er geen aannemer is om het afval te verzamelen.

In elk geval worden de afspraken rond afval best zo snel mogelijk gemaakt en worden daarbij alle partijen snel betrokken: de opdrachtgever, aannemer en inwoners en zeker ook Interza. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de inwoners tijdens de werken zo goed mogelijk kunnen blijven helpen met hun afval!

Naar boven

Help mijn Interza-zak is gescheurd! Wat nu?

Is je restafvalzak of blauwe zak gescheurd? Geen probleem. Indien je de scheur dichtplakt, neemt Interza de zak gewoon mee. Is de scheur niet herstelbaar, dan kan je je zak kostenloos inwisselen op het verkooppunt van afvalzakken op je gemeentehuis. Indien het gaat om een productiefout en de volledige rol onbruikbaar is, laat het dan zeker weten aan Interza (info@interza.be, 02 721 07 31).

Naar boven

Het afval werd niet meegenomen. Wat nu?

Interza beschikt over een track-en-trace systeem waarmee we ook daags nadien gemakkelijk kunnen nagaan of de ophaalwagen de straat heeft bediend en wanneer dit gebeurde. We kunnen dus snel zien of er inderdaad iets mis is gelopen. Niemand is perfect, en ook de ophaalploegen maken wel eens een foutje. Wanneer een gedeelte van een straat niet werd opgehaald, zorgen we de dag nadien voor een oplossing. Zo hoort dat!

Ophalers kunnen het afval ook laten staan omwille van fouten tegen de sorteerregels of omwille van veiligheidsredenen (bv. glas in een kartonnen doos of te hoog gewicht). In dit geval zullen ze steeds een bericht nalaten (meldingsbriefje of sticker).

Naar boven

Het huis van mijn moeder moet opgeruimd worden, maar ik woon zelf niet langer in de gemeente. Kan ik nog terecht op het recyclagepark?

Jazeker. Het volstaat om dit probleem even te melden, dan krijg je een tijdelijke toelating. Hierop vermeldt Interza dan wie er tijdelijk toelating krijgt tot het recyclagepark, met welke wagen en voor welke afvalstoffen.
Kringloopcentrum Televil kan het je nog gemakkelijker maken. Zij hebben een speciale inboedeldienst die instaat voor het leegmaken van huizen, inclusief demontage en afvoer.

Naar boven

Hoe laat komt de ophaalwagen bij me langs?

De ophaalwagens van Interza starten de ophaalrondes vanaf 7.00u ‘s ochtends. Op drukke plaatsen kunnen ze op die manier de files even voor zijn. Om zeker te zijn van de ophaling, bied je je afval vóór dit uur aan. De volgorde waarin de straten worden bediend, ligt namelijk niet vast. De chauffeur kan hierin wijzigingen aanbrengen in functie van wegenwerken, files, … Op drukke dagen kunnen ophaalrondes zelfs tot na 15.00u duren.

Naar boven

Hoe pakt Interza sluikstorten aan?

Interza probeert het probleem van sluikstorten -doelbewust gedumpt afval-, zo goed als mogelijk tegen te gaan. Via het sluikstort@interza.be kan je een melding doen van een sluikstort. Interza ruimt zo goed als elke dag sluikstorten op. Dat stelt ons in staat om de gemeenten snel en doeltreffend proper te houden.

Daders betalen een GAS-boete + de opruimkost. Was je zelf getuige van een sluikstort? Neem contact op met de politie van jouw gemeente.

Naar boven

Hoe sorteer ik plastic?

Plastic is een moeilijke afvalsoort om te sorteren. Hieronder de nodige tips om een foutloos sorteerparcours af te leggen:

 • Plastic flessen en flacons horen in de pmd-zak
 • Harde plastics breng je gratis naar het recyclagepark.
  Harde plastics zijn plastics toegepast in grote, harde voorwerpen.
  (bv. plastic tuinmeubelen, emmers, wasmanden, plastic bloempotjes, boxen, speelgoed ...)
  Ook PVC (polyvinylchloride) valt onder harde plastics.
  (bv. Plastic regenpijpen, afvoerbuizen, rolluiken, wand- of plafondschrootjes (“planchetten”))
 • Zachte folies breng je gratis naar het recyclagepark.
  Zachte folies zijn alle zachte, vormloze en zuivere plastics die niet in contact kwamen met vette voedingsstoffen
  (bv. plastic zakjes, krimpfolie, folie rond tijdschriften, zakken van potgrond of mest, verzamelverpakkingen rond luiers, ...)
 • Andere grote plastic voorwerpen, voorwerpen die gemaakt zijn uit minder courante of gemengde plasticsoorten
  breng je betalend naar het recyclagepark bij groot restafval.
  (bv. tuinslang, plastic zwembadjes, ...)
 • Andere kleine plastic verpakkingen en voorwerpen, voorgevormde, soepele plastics, horen bij restafval.
  (bv. plastic vlootjes, potjes, bekers en schaaltjes, Isomoschaaltjes, chipszakjes en andere verpakkingen met een aluminiumachtig uiterlijk, zachte folies waarin vlees-, vis- of zuivelproducten verpakt werden.)

Je kan voor de zekerheid ook een kijkje nemen op onze sorteerwijzer.

Naar boven

Hoe ziet Interza en het afvalbeleid er morgen uit?

Interza wordt bestuurd door de directeur en de Raad van Bestuur. Zij bepalen de toekomst van Interza.

De OVAM (Vlaamse milieuadministratie verantwoordelijk voor afval) zet de krijtlijnen uit waarbinnen Interza opereert. Interafval fungeert als spreekbuis van de Vlaamse steden en gemeenten voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid en probeert de de stem van de lokale besturen luider en eensgezinder laten klinken.

Het uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval werd opgesteld door de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector en zet de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor 2016-2022.

Naar boven

Horen alle spuitbussen bij gevaarlijk afval?

Zeker niet. Spuitbussen met verf, smeerolie of andere technische producten horen bij het klein gevaarlijk afval (KGA) en kan je gratis afzetten op het recyclagepark.

Alle metalen spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom, …) en cosmetica (haarlak, deo, …) mogen WEL in de pmd-zak.

Naar boven

Is er compost beschikbaar op het recyclagepark?

Sinds 2016 verkoopt Interza elke lente kwaliteitscompost in zakken op het recyclagepark, en dit zolang de voorraad strekt. De compost wordt gemaakt van het groenafval dat op de recyclageparken wordt ingezameld. Een perfecte kringloop!

Buiten deze periodes is er geen compost beschikbaar op de recyclageparken van Interza. Op de website van Vlaco vind je een kaart met een overzicht van producenten waar je compost kan kopen. Als inwoner van de Interza-regio kan je ook bij Ecowerf in Wilsele compost aankopen aan voordelige tarieven. Zo kan je bijvoorbeeld goedkoop een bigbag compost bij je thuis laten leveren. Meer informatie over de aankoop van compost bij Ecowerf vind je hier.

Naar boven

Is glas milieuvriendelijker dan plastic?

Het antwoord is duidelijk neen. Herbruikbare flessen met statiegeld zijn wel op en top milieuvriendelijk. Wie dus milieuvriendelijk frisdrank, mineraalwater, bier of wijn wil drinken, kiest best voor de fles met statiegeld.

Wegwerpglas is daarentegen vanuit milieustandpunt de slechtste keuze. Om glas te kunnen recycleren, moet het tot zeer hoge temperatuur verwarmd worden. Dat vraagt zeer veel energie. Bovendien weegt glas erg zwaar, wat ook het energiegebruik voor het transport doet oplopen.
Metalen blikjes, brikverpakkingen en plastic flessen wegen minder en/of zijn gemakkelijker te recycleren. Zij zijn vanuit milieustandpunt een betere keuze dan wegwerpglas.

Naar boven

Kan ik met grond terecht op het recyclagepark?

Neen, grond is niet echt een afvalstof en wordt om die reden niet aanvaard op het recylagepark. Het kan bijna altijd perfect hergebruikt worden. Nochtans zijn transport en hergebruik van grond in Vlaanderen aan strenge regels onderworpen. Deze regels hebben als doel de verspreiding van vervuilde grond te voorkomen. De meest voorkomende vervuilingsbronnen van grond zijn zware metalen (dikwijls van industriële oorsprong) en oliederivaten (lekkende strookolietanks, voertuigen, machines,...).Wie grote hoeveelheden grond afvoert, is verplicht om die volledig te analyseren vooraleer de grond hergebruikt kan worden. Worden er toch sporen van verontreiniging aangetroffen, dan moet de grond eerst via chemische of biologische processen gezuiverd worden. Beide zijn erg dure processen. Kleinere hoeveelheden grond mogen wel vrij getransporteerd worden.
Let op: als particulier heeft u er alle belang bij om zeker te zijn van de oorsprong van de grond waarmee u bijvoorbeeld delen van uw perceel ophoogt. Wie verontreinigde grond aanvoert, is nadien verantwoordelijk voor de zuivering ervan. Ook de grond die (gemengd met andere materialen) aangevoerd wordt, moet een volledige analyse ondergaan. Daarom is het best om (indien mogelijk) een teveel aan grond te hergebruiken op het eigen perceel of in de onmiddellijke omgeving. Voor de afvoer van grond wordt je steeds doorverwezen naar gespecialiseerde bedrijven voor grondwerken. Meer info.

Naar boven

Kan ik met restafval in Interza-zakken ook op het recyclagepark terecht?

Neen, de milieuvergunning van de recyclageparken staat dit niet toe. Restafvalzakken kan je alleen thuis aanbieden voor de huis-aan-huisophaling. Dat geldt ook voor keukenafval waarmee je enkel terecht kan in de gft-container.

Met pmd (in blauwe zakken), papier en glas kan je wel terecht op het recyclagepark.

Naar boven

Kan ik naar het recyclagepark met een wagen die een laadruimte heeft van meer dan 2,5m?

Neen. Voertuigen met een laadruimte groter dan 2,5 meter zijn niet toegelaten op de recyclageparken van Interza, tenzij als je vooraf toelating krijgt van Interza.

Naar boven

Kan ik oude spulletjes gratis laten ophalen door het kringloopcentrum?

Sinds lange tijd is de inzameling van groot restafval op het recyclagepark betalend. Redenen te meer om een beroep te doen op het kringloopcentrum dat gratis oude, herbruikbare spulletjes bij je thuis ophaalt.

Welke spullen zamelen zij in? Het belangrijkste is natuurlijk de herbruikbaarheid van de goederen. Iemand anders moet ze nog kunnen gebruiken; ze mogen niet beschadigd of totaal versleten zijn. We denken aan meubels, kleding, fietsen, speelgoed, boeken, huisraad … . Goederen die niet verkoopbaar zijn, zoals bijvoorbeeld videocassettes, horen niet thuis bij de kringwinkel. Zowel particulieren als bedrijven kunnen een beroep doen op het kringloopcentrum.

Als je goederen laat ophalen, vraagt het Kringloopcentrum dat ze gedemonteerd klaar staan op de benedenverdieping en dat je kleine zaken zoals huisraad goed verpakt. Daarnaast zijn er de elektrische en elektronische apparaten. Die toestellen zamelt het kringloopcentrum altijd in, ook als ze stuk zijn.

Interza werkt samen met het kringloopcentrum Televil uit Vilvoorde.

Naar boven

Mag aluminiumfolie in de pmd-zak?

Neen, aluminiumfolie mag niet in de blauwe zak. Folie is immers zo dun dat het in de smeltoven niet smelt, maar verbrandt. Aluminiumschaaltjes en -bakjes (van bijvoorbeeld lasagne) mogen wél in de pmd-zak.

Naar boven

Mijn huisvuilzakken worden open gebeten door katten, vossen of eksters. Hoe voorkom ik dat?

Dit probleem doet zich inderdaad steeds meer voor. Vooral vossen komen meer in de wijken en hebben het dikwijls op de afvalzakken gemunt. Kleine trucjes kunnen soms helpen. Zo is het aan te raden om voedingsresten, zeker vlees en vis extra te verpakken zodat de dieren dit niet kunnen ruiken. Zet je zakken bij voorkeur ‘s ochtends vroeg buiten (in plaats van de avond voordien). Als dat niet helpt, kan je de zakken aan te bieden in een afgesloten vuilnisemmer met Interza-sticker. Een dergelijke sticker kan je gratis bij Interza krijgen.
Voor alle duidelijkheid: onze ophalers ruimen het afval op dat bij het laden op de grond belandt. Afval dat voor het ophalen reeds op het voetpad voor het huis of pand lag (door dieren of de wind), moet door de inwoners zelf worden opgeruimd.

Naar boven

Mogen mosselschelpen bij gft?

Neen, net als botjes van wild of gevogelte, horen mosselschelpen bij het restafval. Vleesresten en bereide voedingsresten mogen sinds januari 2019 wél bij de gft. Tip: mosselschelpen bevatten veel kalk en kan je daarom ook gebruiken als meststof in je tuin.

Naar boven

Mogen plastic flessen en flacons worden platgedrukt? Moeten verpakkingen volledig uitgespoeld worden?

Mogen plastic flessen en flacons worden platgedrukt?

Ja dat mag. Door de verpakkingen plat te drukken en de plastic dop er daarna weer op te schroeven, kan er meer pmd in je blauwe zak.

Moeten verpakkingen volledig uitgespoeld worden?

Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn. Anders kunnen ze niet worden gerecycleerd. Wanneer je het product volledig hebt opgebruikt, kan je de verpakkingen sorteren zonder dat je ze nog verder hoeft te reinigen.

Naar boven

Waarom betaal ik voor groenafval op het recyclagepark?

Interza wil je met zijn prijsbeleid aanmoedigen om voor de milieuvriendelijkste afvalverwerking te kiezen. Voor groenafval is de beste optie kringlooptuinieren. Zo kan je bijvoorbeeld aan een sterk verminderd tarief via Interza een compostvat of compostbak aankopen en geven we een subsidie bij aankoop van een mulchmaaier en/of traaggroeiend gras.Je kan ook gebruikmaken van de gratis dienstverlening van Interza die tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) een beperkte hoeveelheid snoeihout aan huis komt ophalen.
Verwerking van aangevoerd groenafval op het recyclagepark heeft een duurder prijskaartje. Daarom moet je voor grote hoeveelheden betalen.
De gemakkelijkste oplossing voor je tuinafval is de gft-container. Hierbij wordt het afval bij jouw thuis opgehaald. Inwoners die hiervoor kiezen, betalen de hoogste bijdrage.

Naar boven

Waarom mag ik geen flessen of flacons vastmaken aan de buitenkant van de blauwe zak?

Bij het binnenkomen in het sorteercentrum worden de blauwe plastic zakken automatisch geopend en als een afzonderlijke afvalsoort uitgesorteerd. Verpakkingen die aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt, worden samen met de zakken meegenomen en komen daardoor in de verkeerde afvalstroom terecht.

Naar boven

Waarom moet moet ik steeds meer betalen voor de ophaling van afval?

Binnen de gemeenten van de intercommunale Interza wordt jaarlijks miljoenen kilogram afval ingezameld. Een kwart daarvan via de recyclageparken, de rest wordt huis aan huis opgehaald met gespecialiseerde vrachtwagens en personeel. De totale kost van deze dienstverlening bedraagt ongeveer 6.5 miljoen euro. Deze kost is de laatste jaren sterk gestegen doordat de milieu-eisen die worden gesteld aan de verwerkingsinstallaties (om. verbrandingsovens) steeds hoger worden.

Bij gas, water en elektriciteit draait ieder volledig op voor het eigen gebruik. Wie veel verbruikt moet meer betalen dan een zuinig iemand. Bij afval was vroeger niet het geval. Via de afvalbelasting of de gewone belastinginkomsten betaalde iedereen evenveel. Wie heel veel afval produceerde of misbruik maakte van het systeem betaalde dus geen euro meer dan wie goed sorteerde of composteerde. Een onrechtvaardig systeem dat ook misbruiken en afvaltoerisme in de hand werkte!

Om die reden hanteren we in onze regio een systeem waarbij iedereen betaalt voor de hoeveelheid of het volume afval dat hij produceert. Dit gebeurt via een betalende huisvuilzak. Deze evolutie zal zich steeds meer doorzetten waardoor de betekenis van de algemene afvalbelastingen steeds kleiner zal worden.

Naar boven

Waarom mogen yoghurtpotjes en margarineschaaltjes niet in de blauwe zak?

De sorteerregels voor pmd worden opgesteld door Fost Plus, een organisatie voor recyclage opgericht door voedselproducenten en distributiebedrijven. Vanuit de wetgeving worden aan Fost Plus bepaalde recyclagepercentages van verpakkingen opgelegd. Fost Plus is niet verplicht om alle verpakkingen te recycleren.
Fost Plus kiest dus voor verpakkingen die eenvoudig kunnen worden gerecycleerd (bv. drankverpakkingen). Deze wil Fost Plus in de blauwe zak. Andere moeilijk recycleerbare verpakkingen (yoghurtpotjes) laat men liever bij het restafval.

Naar boven

Wat als mijn blauwe pmd-zak geweigerd wordt met een oranje sticker?

De ophalers krijgen de specifieke opdracht om de aangeboden pmd-zakken visueel te controleren. Wanneer ze afval zien dat niet in de blauwe zak hoort, nemen ze die niet mee. De ophalers kleven in dat geval een oranje sorry-sticker op de zak. Je moet de fout gesorteerde voorwerpen dan uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren, en de pmd-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten plaatsen. Raadpleeg de sorteerregels voor pmd om te weten te komen hoe je de fout weer kan rechtzetten.

Naar boven

Wat gebeurt er met de afvalophaling als het zwaar heeft gesneeuwd?

Onze ploegen halen afval op, jaar in, jaar uit bij regenval, hitte of vrieskou. Veilige werkomstandigheden en het vermijden van ongevallen zijn niettemin erg belangrijk voor Interza. Bij sneeuwval en gladde wegen zullen de ploegen de straten ophalen waar de vrachtwagen zonder al te veel gevaar in kan. Je kan de ploegen in deze moeilijke dagen helpen door de zakken en containers goed bereikbaar op te stellen. Maak waar mogelijk de voetpaden sneeuwvrij voor de ophalers. In smalle of moeilijk bereikbare straatjes is het aangewezen om het afval op de hoek van de straat aan te bieden.

Naar boven

Wat met dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken van bokalen en flessen?

Metalen dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken horen allemaal in de blauwe zak. Bij de sortering van pmd wordt het metaal met een reuzemagneet uit het andere afval gehaald, en nadien gesmolten voor gebruik in nieuwe toepassingen.
Metalen deksels van glazen bokalen gooi je dus best niet bij het glasafval. Eenmaal het glas gebroken, is het moeilijk om de laatste scherven van het deksel weg te krijgen. Metalen schroefdoppen van drankverpakkingen gooi je best los in de blauwe zak. Enkel dan kan de magneet het dopje opvissen.
Plastieken doppen van flessen laat je best wel op de fles. Wanneer ze los zitten in de blauwe zak kunnen ze niet gerecycleerd worden.

Naar boven

Wat moet ik met lampen?

Gewone gloeilampen mag je naar het recyclagepark brengen.
Wie zuinig met energie omgaat, kiest voor LED-lampen, spaarlampen of buislampen. Deze lampen verbruiken niet enkel minder elektriciteit, ze gaan ook veel langer mee.
Ook kapotte spaarlampen of TL-lampen kan je gratis afgeven op het recyclagepark. Van daar gaan ze naar gespecialiseerde fabrieken waar de zeer kleine hoeveelheden kwik en andere zware metalen uit de lampen verwijderd worden.

Naar boven

Worden autobanden aanvaard op het recyclagepark?

Neen, autobanden worden niet aanvaard op de recyclageparken van Interza. Met oude autobanden kan je terecht bij de bandencentrale of garage wanneer je nieuwe banden koopt. De verkopers zijn verplicht deze banden gratis te aanvaarden. Recytyre, het beheersorganisme dat instaat voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht afvalbanden, regelt de afvoer en financiering van de verwerking van de banden.

Naar boven

Worden gasflessen aanvaard op het recyclagepark?

Neen, met gasflessen kan je niet terecht op de recyclageparken van Interza. Met lege gasflessen kan je terecht bij een handelaar. Deze zijn verplicht de gasflessen gratis te aanvaarden. Een overzicht van handelaars waar je terecht kan voor lege of ongebruikte en hervulbare butaan of propaan gasflessen vind je op mijngasfles.be.

Uitzondering op die regel zijn de campeergasflesjes met een dunne wand, die mogen bij KGA.

Naar boven