Wat doet Interza?

Interza is de afvalintercommunale van Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Interza haalt je afval op en baat de recyclageparken uit.

Samen met de gemeenten en inwoners zorgen wij voor een propere gemeente en streven we naar minder afval.

Interza is een afvalintercommunale

Iedere gemeente is verplicht om voor het huishoudelijk afval van zijn inwoners oplossingen te zoeken. Meer en meer gemeenten werken hiervoor met andere gemeenten samen. Afvalbeheer is steeds meer een ingewikkelde en dure zaak. Door samen te werken, verbeteren we de dienstverlening en beperken we de kosten.

Interza werkt als een afvalbedrijf dat volledig eigendom is van de gemeenten waarin het werkt. In tegenstelling tot private afvalbedrijven maakt Interza geen winst. De bijdragen van de inwoners zijn lager dan de werkelijke kosten. De gemeenten dekken jaarlijks het verlies bij.

Missie van Interza

Precies omdat Interza geen commercieel bedrijf is en geen winst kan maken, ligt bij Interza sterk de nadruk op maximaal vermijden en recycleren van afval. Voor een commercieel bedrijf betekent meer afval meestal meer winst.
Interza wil zo veel als mogelijk afval voorkomen. Als publiek bedrijf willen we hiervoor zo veel als mogelijk samenwerken met de inwoners en alle groepen binnen de samenleving. Onze baseline is niet voor niets: "Samen voor minder afval".

Interza is er voor alle inwoners

Alle inwoners zijn via hun gemeente mee aandeelhouder van Interza. Voor elke inwoner is er één aandeel binnen Interza. Elke zes jaar kiezen de inwoners via de gemeenteraadsverkiezingen wie hen zal vertegenwoordigen binnen Interza. De raad van bestuur van Interza wordt gevormd door gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten. Belangrijke beslissingen worden bevestigd door de gemeenteraden of het schepencollege van de gemeente.

Gezien de grote band met de gemeenten en inwoners, is goede communicatie voor Interza essentieel. Wij werken hiervoor in de praktijk regelmatig samen met scholen en verenigingen.

Interza voor het goede doel

Interza heeft ook aandacht voor andere sociale en maatschappelijke doelen. Interza werkt samen met diverse organisaties die sociale tewerkstelling ondersteunen (Kringloopcentrum Televil, Autre Terre, de Vlaspit vzw).

De opbrengst van de jaarlijkse taxusinzameling wordt geschonken aan Kom op tegen Kanker vzw.

Interza en het afvalbeleid morgen

De OVAM (Vlaamse milieuadministratie verantwoordelijk voor afval) zet de krijtlijnen uit waarbinnen Interza opereert. Interafval fungeert als spreekbuis van de Vlaamse steden en gemeenten voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid en probeert de de stem van de lokale besturen luider en eensgezinder laten klinken.

Het uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval werd opgesteld door de OVAM in samenspraak met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector en zet de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor 2016-2022.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app