Bedrijven

Dienstverlening voor KMO's

Interza is het lokale aanspreekpunt voor huishoudelijk of gelijkaardig afval. We helpen daarom graag ook KMO's waar dat mogelijk is.

Bedrijfsafval hoort in principe niet thuis bij de gewone ophaling of op het recyclagepark. Bedrijven mogen immers hun afvalkosten niet doorschuiven op rekening van de belastingbetaler. Een schrijnwerker dient dus een beroep te doen op een privaat afvalbedrijf voor zijn hout, een schilder voor de verfpotten, een tuinaannemer voor het groenafval, een arts voor de injectienaalden.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de afvalstoffen die niet rechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteit. Stelregel hier is dat dit afval aanvaard wordt door Interza in zoverre het afval qua aard en hoeveelheid ook van een gewoon huisgezin zou kunnen komen. De TL-lamp uit het bureautje van de boekhouder mag dus naar het recyclagepark, honderd TL-buizen uit een callcenter niet. Bij twijfel kan je steeds contact opnemen met Interza. Wij zoeken samen naar de beste oplossing of verwijzen je door naar een dienstverlener voor bedrijfsafval.

Voor sommige afvalstoffen werd de grens tussen aanvaardbaar en niet aanvaardbaar wettelijk vastgelegd. Zo mogen KMO’s per twee weken gemiddeld maximum vier zakken restafval en pmd meegeven, en per maand maximum 1 kubieke meter papier.

Voor restafval en pmd wordt uitsluitend gewerkt met afvalzakken; voor gft, papier en glas kunnen containers aangekocht worden.
Interza wijkt voor bedrijven niet af van de gebruikelijke ophaalfrequenties. Interza haalt niet op in KMO-zones zonder particuliere bewoning.

Het recyclagepark voor bedrijven

Bedrijven kunnen op het recyclagepark terecht met afval gelijkaardig aan huishoudelijk afval. Aanvoer van grote hoeveelheden afval en specifieke bedrijfsafvalsoorten (bv. afval van professionele grondstoffen of materialen) zal worden geweigerd. Hiermee moet je terecht bij commerciële afvalbedrijven.

Voor bedrijven en verenigingen gelden steeds dezelfde tarieven en afspraken als inwoners. Wie met vergelijkbaar bedrijfsafval op het recyclagepark terecht wil, maar zelf niet gedomicilieerd is in de gemeente, dient voor toelating contact op te nemen met Interza.

Verenigingen

Interza wil plaatselijke verenigingen graag helpen om slim rond afval te werken. Dat kan te maken hebben met een interessant bezoek of informatiemoment rond afval, maar ook met de afvalophaling bij evenementen die door de vereniging worden georganiseerd.

Wil jouw vereniging de strijd aanbinden tegen zwerfvuil? Dan ondersteunt Interza jouw vereniging graag!

Gratis pmd-container en papierkratten voor jeugdbewegingen

Wil je van je terrein en lokaal een sorteervriendelijke omgeving maken? Bestel dan gratis pmd-containers, papierbakken en affiches met sorteerrichtlinen via herlinde.baeyens@interza.be

Lezing of quiz aanvragen

Afvalquiz

Ben je op zoek naar een leerrijke en gratis activiteit voor je vereniging?

De quizmaster van Interza verzorgt een spannende afvalquiz!

Op een leuke manier leer je bij over afval sorteren, besparen aan afval en afval voorkomen.

Vraag de animatie aan via herlinde.baeyens@interza.be.

Minder geld aan afval!

De afvalsteward van Interza komt naar jouw vereniging en geeft je heel wat tips om te besparen op afval. Wist je dat heel wat afvalsoorten gratis zijn op het recyclagepark?

Wist je dat in de Kringwinkel heel wat speelgoed, boeken, huisraad... tegen een zeer voordelige prijs te koop zijn?

Vraag een lezing aan via herlinde.baeyens@interza.be.


Evenementencontainers ontlenen bij Interza

In samenwerking met Fost Plus beschikt Interza over handige rolcontainers voor restafval en voor pmd die op evenementen kunnen worden ingezet. Het is immers belangrijk dat ook bij evenementen de omgeving netjes wordt gehouden en het afval gesorteerd.

De containers dienen te worden afgehaald en teruggebracht bij Interza (eventueel in samenspraak met de gemeente). Voor de verwerking van het restafval wordt het gewone tarief aangerekend.


Organiseer een zwerfvuilactie met jouw vereniging

Ligt er zwerfvuil in de buurt van jouw vereniging? Zijn de blikjes en papiertjes een doorn in het oog van jouw vereniging? Zet dan een zwerfvuilactie op het getouw! Interza ondersteunt de zwerfvuilactie met grijpers, handschoenen, fluohesjes en zwerfvuilzakken. Na een seintje komt Interza de gevulde zakken ophalen. Werk je eventueel liever op individuele basis, aarzel dan niet en word Propere Burger.


Met je vereniging op stap!

Bezoek de compostering van Ecowerf in Wilsele

Het gft-afval uit de grijze containers van Interza wordt tot compost verwerkt in de installatie van Ecowerf in Wilsele-Leuven.
Je kan met jouw vereniging deze compostfabriek bezoeken. Indrukwekkend!
Meer info vind je op de website van Ecowerf.

Bezoek de Kringwinkel Televil

Dankzij de Kringwinkel van Televil op de Mechelsesteenweg 588D te Vilvoorde krijgt je afval een tweede leven. Vraag je bezoek aan via info@televil.be. (Rondleidingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het bedrijf)


Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app