Afvalophaling scholen

Jong geleerd is oud gedaan! Daarom wil Interza scholen maximaal ondersteunen om het afval dat op school ontstaat selectief in te zamelen.

Ophaling aan school

De ophaling van afval op de scholen gebeurt op dezelfde wijze en volgens dezelfde afvalkalender als gewone burgers.
In samenwerking met Fost Plus, kunnen scholen gratis beschikken over een aantal handige containers of mandjes. Bestellen kan via marijke.doms@interza.be. Aangezien de materialen extern worden besteld, is er een mogelijke wachttijd voor levering.

  • Gele containers van 240 liter of 1100 liter voor papier en karton. Deze containers mogen rechtstreeks voor de ophaling worden aangeboden.
  • Ban onzuivere pmd door te kiezen voor blauwe pmd-containers met een inwerpopening bovenaan. Een sorteersticker en een restafvalbakje in de buurt zijn ook onontbeerlijk voor goed sorteergedrag. Controleer regelmatig op correct sorteergedrag bij de leerlingen, want onzuivere pmd brengt het recyclageproces in gevaar.

Heeft u op school onzuivere pmd ondanks bovenstaande aanbevelingen?
Stimuleer het gebruik van brooddozen, drinkbussen en koekjesdozen. Want minder verpakkingen staat garant voor minder sorteerfouten én een properdere speelplaats.

Nodig de afvalsteward uit op school! Samen bekijken we hoe we het sorteren kunnen optimaliseren. Mail naar marijke.doms@interza.be voor een bezoek van de afvalsteward.

In de containers worden grote, blauwe PMD zakken gestoken die nadien voor de ophaling worden aangeboden. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar via de gemeente (gemeentescholen) of via Interza (alle andere scholen).

  • Gele afvalmandjes om papier in de klas apart te houden.

Restafval wordt steeds aangeboden in de gewone, groene Interza-zakken (gemeentescholen gebruiken bordeaux zakken, verkrijgbaar via de gemeente). Gft-afval hoort thuis in de grijze container met jaarsticker. Een (extra) grijze container kan je bestellen bij Interza. Een eigen compostvat of -bak hiervoor natuurlijk een uitstekend alternatief.

Voor éénmalige, grote afvalhoeveelheden (bv. archief of opruiming) wordt best met Interza contact opgenomen.

Composteren op school

Klokhuizen en bananenschillen horen thuis in de gft-container met jaarsticker of in een compostvat. Wil je zelf composteren op school? Dan helpt onze compostkracht je graag op weg.

Hij leert enkele leerkrachten de kneepjes van composteren en komt nadien nog langs als je vragen hebt. Contacteer de compostkracht via communicatie@interza.be.

Recyclageparken voor scholen

Scholen kunnen op het recyclagepark terecht met afval gelijkaardig aan huishoudelijk afval. Voor bedrijfsafval en grote hoeveelheden afval kan je terecht bij commerciële afvalbedrijven. Voor scholen gelden dezelfde tarieven en afspraken als voor de inwoners. Interza kijkt geval per geval na hoe we je kunnen helpen.


Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app