Eerste gft-container gratis in bruikleen (één per woning)

 • Een eerste gft-container wordt steeds gratis in bruikleen gegeven. Gelieve deze niet te bestellen via het formulier hieronder. Contacteer ons via info@interza.be of 02 721 07 31.
 • Je kan kiezen voor een kleine gft-container (140 liter) of een grote container (240 liter). Elke nieuwe inwoner kan eenmaal gratis wisselen tussen beide types containers. De gft-container blijft steeds bij de woning en mag dus nooit worden meegenomen of weggehaald.
 • Je betaalt voor de ophaling door jaarlijks een nieuwe sticker op je container te kleven. De prijs van de sticker hangt af van de frequentie van de ophaling. Bekijk de prijs in de afvalkalender van je gemeente. De stickers zijn te koop in de recyclageparken en op het gemeentehuis.
 • Wie bij een nieuwbouw nog geen container heeft of na een verhuis geen gft-container aantreft, kan Interza contacteren (info@interza.be of 02 721 07 31). Ook defecten aan de bestaande container kan je hier melden.

Aankoop papier- en glascontainers / Bijkomende gft-container(s)

Ieder gezin heeft de keuze om papier en glas aan te bieden in een handige papier- of glascontainer. Interza verkoopt ook stevige glasbakjes. Wie containers of het glasbakje gebruikt, betaalt enkel de aankoopprijs (50 euro voor een container, 5 euro voor een glasbakje). De ophaling van papier en glas zelf blijft gratis.

 • Wie voor een grote tuin graag een tweede gft-container wil, kan deze ook aankopen aan 50 euro. Ook op deze bijkomende gft-container, moet je een betalende jaarsticker kleven.
 • Appartementen en meergezinswoningen hebben recht op gratis gezamenlijke papier- en glascontainers. Contacteer daarvoor Interza via info@interza.be of 02 721 07 31.
 • Containers en glasbakjes kan je bij Interza in Zaventem kopen tijdens de openingsuren (Hoogstraat 185, elke weekdag van 9u tot 12u en van 13u tot 15u).
 • Levering aan huis is ook mogelijk (15 € per levering - Contacteer hiervoor Interza via info@interza.be of 02 721 07 31).

Via het onderstaande formulier kan je containers en glasbakjes bestellen en gratis laten leveren op het recyclagepark van je gemeente (OPGELET: vanaf 5/08/19 tot in de lente van 2020, dienen de inwoners van Kraainem hun bestelde containers af te halen op het recyclagepark van Wezembeek-Oppem - Kerkhofstraat 48).

Na overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Interza (BE59 0910 0063 9926, BIC: GKCCBEBB), worden de containers geleverd op jouw recyclagepark op de eerste werkdag van de maand volgend op de bestelling én tijdige betaling (uitgevoerd ten laatste op de 25ste van de lopende maand).

Je ontvangt een e-mail (met betalingsgegevens) ter bevestiging van de bestelling.

Aankoop compostvaten en compostbakken

 • Interza ondersteunt actief het thuiscomposteren en verkoopt compostvaten en compostbakken aan een bijzonder lage prijs.
 • Compostvaten (15 euro per stuk, inclusief handleiding en beluchtingsstok) zijn vooral geschikt voor kleine tuinen tot 5 are. Zij staan best op een zonnig plekje.
 • Compostbakken (25 euro per stuk) zijn typisch voor grotere tuinen met veel tuinafval. Zij staan best op een schaduwrijke plek. Een basismodule en een aanbouwmodule zijn beschikbaar.
 • Elk gezin kan maximaal drie compostvaten of -bakken kopen.
 • Tips over thuiscomposteren vind je hier.
 • Bakken en/of vaten zijn te koop bij Interza zelf (Hoogstraat 185, 1930 Zaventem - 9u-12u / 13u-15u op weekdagen) of worden aan huis geleverd tegen een meerkost van 15 euro. Contacteer ons via info@interza.be of 02 721 07 31.

Gft-emmertje en composteerbare zakjes

Wie dit wenst, kan ook gebruik maken van de handige composteerbare zakjes voor keukenafval. De zakjes en bijkomende emmertjes worden verkocht op alle recyclageparken en op de hoofdzetel van Interza (Hoogstraat 185, 1930 Zaventem). Voor 6 euro krijg je een emmertje en rolletje van 50 zakjes, of twee rolletjes van elk 50 zakjes.

Zakjes gevuld met gft-afval kan je zowel in de gft-container als in het compostvat of -bak kwijt.

Mijn recyclagepark

Samen voor minder afval

Helpen aan een mooiere wereld door afval te voorkomen?


Interza geeft je enkele tips waarmee je niet enkel zorgt voor het leefmilieu, maar die je ook geld kunnnen besparen!