Beheerders van appartementen of serviceflats vormen een aparte categorie. Zij zijn als bedrijf (deels) verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval dat in de woongelegenheden ontstaat.

De beheerder kan ervoor kiezen om het afvalbeheer volledig onder de verantwoordelijkheid van de inwoners te plaatsen. In dat geval biedt iedereen afzonderlijk de afvalzakken aan op de voorziene plaats. Via Interza zijn voor grotere meergezinswoningen gratis containers te verkrijgen voor papier en glas.

Een andere mogelijkheid is om te werken met grote verzamelcontainers voor restafval. Inwoners hoeven dan niet langer verplicht de witte restafvalzakken te gebruiken, maar laten het restafval achter in een centrale container. De beheerder betaalt aan Interza de globale factuur voor het wekelijks leegmaken hiervan.

Waar het aanbieden van pmd problemen oplevert, kan er geopteerd worden voor gesloten verzamelcontainers met aangepaste openingen waardoor blauwe zakken niet meer hoeven.

Bij nieuwe, grote bouwprojecten wordt soms geopteerd voor ondergrondse afvalcontainers. In dat geval dient met Interza overlegd te worden over het aantal en technische specificaties. Het is immers Interza die na de oplevering zal instaan voor het beheer en het leegmaken van de containers.

Mijn recyclagepark

Vandaag open tot 18.45u

Toegang tot 15 min. voor sluiting

Samen voor minder afval

Helpen aan een mooiere wereld door afval te voorkomen?


Interza geeft je enkele tips waarmee je niet enkel zorgt voor het leefmilieu, maar die je ook geld kunnnen besparen!