Ophaling asbest: op het recyclagepark of thuis (platen)

Asbeststof is kankerverwekkend. De vezels komen vrij door beschadiging en zijn zo fijn dat ze door de lucht blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden.

Daarom heeft Interza strenge veiligheidsnormen voor de aanvoer van asbesthoudende materialen naar het recyclagepark.
Grote hoeveelheden asbestplaten kan je tegen een lage prijs veilig aan huis kan laten afhalen.

Asbestmateriaal verplicht inpakken bij aanvoer op het recyclagepark.


Zowel bij het transport naar het recyclagepark als bij het plaatsen in de container kunnen er schadelijke asbestvezels vrijkomen. We willen het risico voor inwoners van de gemeente en de mensen op het park tot een minimum beperken.
Daarom is het verplicht om asbesthoudend materiaal veilig te verpakken voor je het naar het recyclagepark brengt. Het verpakken van asbesthoudend materiaal kan best in doorzichtige bouwfolie, die je in elke doe-het-zelf-zaak kan kopen. Met tape kan je de folie op maat dichtplakken.
Elk gezin heeft recht op een jaarlijkse vrijstelling van 25 euro voor asbest op het park, daarna kost het 5 euro voor categorie1, 25 euro voor categorie 2 en 50 euro voor categorie 3.


Ophaling aan huis in platenzakken.

Naast de aanvoer op het recyclagepark, kan je via Interza tot 50m2 asbestplaten veilig aan huis laten ophalen tegen een minimale kost.

Hoe ga je te werk?
  • download hier het aanmeldingsformulier (opgelet: dit aanmeldingsformulier moet ingevuld worden om de asbestplaatzak te kunnen aankopen)
  • ga naar het recyclagepark en koop er de speciale asbestplaatzak (30€). Je krijgt ook een gratis beschermingspak, handschoenen en masker. Download hier de handleiding over zelf asbestplaten veilig verwijderen
  • vul onderstaand formulier in om je afspraak vast te leggen (dat is ook inbegrepen in de 30€). Doe dit voor maandagmiddag. Ophalingen gebeuren altijd op woensdag, ten vroegste 9 dagen na de aankoop van de zak op het recyclagepark
  • bied je plaatzak tijdig aan voor ophaling
Wat kan wel?
  • asbesthoudende golfplaten
  • maximale oppervlakte van 50 m² (+/- 20 platen, +/- 500 à 600 kg)
  • alleen voor particulieren
  • maximum 2 asbestplaatzakken per adres
Wat kan niet?
  • asbestleien, gewone golfplaten en andere asbesttoepassingen worden niet meegenomen

Asbest ophalen

Mijn recyclagepark