Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Gebruiksvoorwaarden

Met deze site wil Interza de informatie over de reiniging, de ophaling en de verwerking van afval in de gemeenten Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem voor de bevolking toegankelijker maken. Interza ziet erop toe dat de informatie op zijn site zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Het kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen. De website is toegankelijk voor alle internetsurfers. Interza wijst iedere verantwoordelijkheid af ingeval de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

2. Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u louter ter informatie aangeboden. Interza controleert deze sites en de informatie die zich erop bevindt niet. Het kan dus geen enkele garantie geven over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Interza wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit de raadpleging van informatie op andere sites of in andere bronnen in het algemeen waarnaar deze website verwijst. Indien u op uw site hyperlinks wenst aan te maken naar de site van Interza, vragen we u om eerst contact op te nemen met de webmaster van Interza. Hij geeft u zo snel mogelijk een antwoord.

3. Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens die worden verkregen in het kader van een informatievraag worden bijgehouden door Interza. Deze worden evenwel alleen gebruikt om te antwoorden op de informatievraag. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om deze gegevens in te kijken en, indien noodzakelijk, te wijzigen. Hiertoe dient u contact op te nemen met de webmaster.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, hebt u het recht om de informatie die op onze website staat te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik. Interza behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de site alsook op de informatie die erop staat, met name foto's en kaarten. We vestigen uw aandacht erop dat we voor het gebruik van merken en logo's op onze site, de goedkeuring hebben van de respectieve eigenaar. Deze merken en logo's kunnen beschermd zijn door eigendomsrechten. Bijgevolg, kunnen ze niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

Deze website is eigendom van Interza.

5. Contactgegevens

  • Interza
  • Hoogstraat 185
  • 1930 Zaventem
  • Telefoon: 02 721 07 31
  • Mail:info@interza.be