Vanaf 2017 schakelt Interza geleidelijk aan over naar een eenvormige, groene restafvalzak. Deze vernieuwde afvalzak mag je gebruiken in alle Interza-gemeenten.

De bestaande voorraad witte zakken wordt afgebouwd, en pas dan komt de nieuwe groene zak in de winkelrekken. De oude witte zakken blijven geldig tot einde 2018! Ook daarna zal je de witte zakken nog kunnen inruilen tegen nieuwe, groene zakken.

Let op: de oude witte zak gebruik je net als voorheen enkel in de gemeente waarvoor hij is bestemd.

Ook bij de pmd-zakken verdwijnt het gemeente-opschrift en kan je dus voortaan dezelfde zakken in het hele Interza-gebied gebruiken.

Let op: pmd-zakken van het Brussels gewest of van andere intercommunales zijn bij ons niet geldig.

Voortaan zullen er maar tien pmd- of restafvalzakken op de rolletjes zitten (vroeger twintig). De prijs per rol wordt dus gehalveerd. Kleine groene restafvalzakken zijn tevens beschikbaar.

Aan de inhoud, dikte en vorm van de zak wijzigt er niets. Zit je met vragen rond de nieuwe restafvalzak? Mail Interza op info@interza.be.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app