Interza legt al jarenlang de nadruk op vermijden en recycleren van afval. Uit de afvalcijfers van 2017 blijkt dat die boodschap meer en meer aanslaat.

Zo daalde de jaarlijkse hoeveelheid opgehaald restafval in 2017 met anderhalve kilo tot 102,5 kilogram per inwoner. Over een periode van vijf jaar bedraagt de daling maar liefst 5 kilogram. Dat er beter wordt gesorteerd blijkt ook uit de stijging van pmd, tot meer dan 13 kilogram per inwoner en per jaar.

Ook de recyclageparken worden steeds beter bezocht. “De hoeveelheid plastic folies, isomo, hout en harde plastics die we er ieder jaar inzamelen stijgt. Meer dan negentig procent van de bezoeken is gratis: Interza wil het sorteren van afval absoluut blijven stimuleren.

Uit de gemeentemonitor van Vlaamse overheid blijkt bovendien dat de gemiddelde inwoner van de Interza-regio erg tevreden is met de afvaldienstverlening. Gemiddeld krijgt Interza van de inwoners een tevredenheidscore van meer dan 85 %. Interza zal dus zeker verder inzetten op goede dienstverlening, duidelijke communicatie en het verminderen van de afvalhoeveelheid. Daarbij besteden ze meer en meer aandacht aan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Ook dat is iets dat de inwoners zeker bezighoudt.

Mijn recyclagepark

Vandaag open tot 18.45u

Toegang tot 15 min. voor sluiting

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app