Interza roept inwoners op om kankerverwekkende onkruidverdelgers naar het recyclagepark te brengen

Interza roept de inwoners op om de gevaarlijke producten zo snel als mogelijk naar het recyclagepark te brengen. Verboden en mogelijk kankerverwekkende producten worden best zo snel als mogelijk vernietigd. Restjes giftig product laten staan in een tuinhuis of garage kan gevaarlijk zijn. Na een tijdje verbleekt het etiket en weet niemand nog waar het product voor diende. Deze restjes mogen zeker niet in de gewone afvalzak of het riool terecht komen.

Wie producten naar een recyclagepark brengt, kan zeker zijn van een volledige en veilige vernietiging van de producten. Giftige stoffen worden in beveiligde installaties op hele hoge temperatuur verbrand zodat alle bestanddelen volledig vernietigd worden. Het inzamelen van die giftige stoffen is een van de belangrijkste taken van een recyclagepark. De aanvoer van klein gevaarlijk afval door particulieren is altijd en overal gratis.

Glyfosaat wordt niet enkel in producten van Monsanto gebruikt, ook bij andere producenten vormt het de basis van verschillende onkruidverdelgers. Het is aan te raden om de samenstelling van het product op de verpakking na te kijken. Interza voorziet extra capaciteit op de recyclageparken om in de komende maanden een verhoogde aanvoer van onkruidverdelgers op te vangen.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app