In de voorbije zeven jaren konden inwoners van de regio Interza tussen juni en september gratis met het taxussnoeisel op het recyclagepark terecht. Dit taxussnoeisel werd dan gebruikt voor de productie van medicijnen in de strijd tegen borstkanker. In samenwerking met partner “Vergroot de hoop” kon er bovendien jaarlijks een bijkomende opbrengst aan een goed doel in de strijd tegen kanker worden uitgekeerd.

Vanaf 2017 moet de taxusactie helaas worden stopgezet. De economische markt voor taxussnoeisel is ingestort, en vanuit de farmaceutische industrie is er geen vraag meer naar bijkomend taxussnoeisel.

Slechts een zeer beperkt aantal gemeenten kan op basis van lopende contracten de taxusinzameling verder zetten. Bij Interza is dit niet het geval. Taxussnoeisel hoort voortaan weer bij het gewone groenafval, dat wordt ingezameld voor groencompostering.

Interza blijft zich wel verder inzetten voor het goede doel. De opbrengst van de inzameling van toners gaat bij Interza naar een project in Burkino Fasso rond betere werkomstandigheden voor lokale afvalophalers. Met de inzameling van kurken doppen wordt een sociale werkplaats in het Hageland ondersteund. Via de inzameling en het herstel van kringloopgoederen steunt Interza de sociale tewerkstelling bij Kringwinkel Televil in Vilvoorde.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app