Vanaf 7 april opent Interza de recyclageparken voor dringende bezoeken:
Hou rekening met lange wachttijden en deze veiligheidsmaatregelen:

We beperken het aantal bezoekers tegelijk op het park
Maximum 15 minuten om uit te laden
Sorteer je afval GOED op voorhand om geen tijd te verliezen
Voetgangers en fietsers steken niet voor. Iedereen in de rij blijft in de auto.
Hou in het park een afstand van minimaal 1,5 meter. Een klant per container.
Breng GEEN asbest (er zijn onvoldoende maskers voor veilige verwerking)
Camerabewaking: elke overtreding wordt beboet.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app