Dertig controleurs betrappen wie zwerfvuil uit de wagen werpt.

In de derde week van september organiseren het Vlaamse gewest en de Mooimakers voor de tweede keer een week van de handhaving tegen zwerfvuil en sluikstorten. Net zoals bij de flitsmarathons tegen overdreven snelheid, wordt in die week door alle handhavers extra aandacht gegeven aan één problematiek. Politie, gemeenten en intercommunales werken daarvoor nauw samen.


Binnen de intercommunales Incovo en Interza ligt de focus dit jaar op het weggooien van afval uit de wagen. De bermen van gewestwegen, afritten of alle andere filegevoelige plaatsen zien er soms uit als storten. Peuken, blikjes, zakdoeken, flesjes, wikkels: sommige chauffeurs kennen hierin weinig schaamte. Vaak zijn de vervuilers mensen die niet in de gemeente wonen maar er met de wagen door rijden op weg naar het werk. De grote inspanningen van de gemeentediensten en de tientallen zwerfvuilvrijwilligers om de gemeente schoon te houden worden hiermee teniet gedaan.


Binnen de gemeenten van Incovo en Interza is deze problematiek nog groter dan elders: onze gemeenten liggen allemaal in de omgeving van verkeersknooppunten. Nog meer dan in andere gemeentes is er verkeer, files en helaas dus ook zwerfvuil. Hier willen we paal en perk aan stellen.

De dertig controleurs zullen in de week van de handhaving allemaal een extra oogje in het zeil houden terwijl ze in de wagen naar het werk rijden of dienstverplaatsingen doen. Enkele controleurs zullen gedurende verschillende dagen full time controles uitoefenen. Het gaat zowel om medewerkers van de intercommunales, ambtenaren van gemeentediensten als om politie-agenten. Interza en Incovo maakten voor de controleurs speciale notablokjes waarmee de vaststellingen eenvoudig kunnen worden genoteerd.


Wie wordt betrapt op het weggooien van afval, is zeker van een GAS-boete van minimaal 50 euro. Daarbovenop kunnen er nog opruimkosten worden aangerekend. De controles zullen zeker niet enkel gebeuren vanuit politiewagens of dienstvoertuigen. Pas dus op: elke wagen voor of achter u kan een wagen met een controleur zijn. De kans is ook groot dat de actie na de week van de handhaving zal worden verder gezet, zij het met verminderde intensiteit.Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender

De ophalingen starten om 7.00u.
Wanneer wordt het afval aan huis opgehaald in mijn straat?

Download de Recycle app